Link

Cheating

 • Cps効率がいいものを自動的に購入(darkred作成)
  setInterval(
   function(){
    var lastObject = Game.ObjectsById[Game.ObjectsById.length - 1];
    if (lastObject.price <= Game.cookies) { lastObject.buy(); return; }
    var maxValue = 0, maxValueObject = null;
    for(i = 0; i < Game.ObjectsById.length; i++) {
     var price = Math.round(Game.ObjectsById[i].price);
     if (Game.ObjectsById[i].amount == 0) {
      if (i == 0) { Game.ObjectsById[i].buy(); return; }
      var pricePrevious = Math.round(Game.ObjectsById[i-1].price);
      if (Game.ObjectsById[i].storedCps / price > Game.ObjectsById[i-1].storedCps * 1.414 / pricePrevious) {
       Game.ObjectsById[i].buy(); return;
      }
      break;
     }
     var value = Game.ObjectsById[i].storedCps / price;
     if (value > maxValue) { maxValue = value; maxValueObject = Game.ObjectsById[i]; }
    }
    if (maxValueObject != null) { maxValueObject.buy(); return; }
   }
  , 200);
 • アイテムを自動的に購入、迷うようなものは買わない(darkred作成)
  setInterval(
   function(){
    for (var i in Game.UpgradesInStore) {
     if (Game.UpgradesInStore[i].desc.match(/more milk/i) || Game.UpgradesInStore[i].desc.match(/production multiplier/i)) {
      Game.UpgradesInStore[i].buy(); return;
     }
     if (Game.UpgradesInStore[i].desc.match(/warning/i) ||
       Game.UpgradesInStore[i].name == 'Elder Covenant' ||
       Game.UpgradesInStore[i].name == 'Revoke Elder Covenant' ||
       Game.UpgradesInStore[i].name == 'Elder Pledge') {
      continue;
     }
     if (Game.cookies > Game.UpgradesInStore[i].basePrice * 3) {
      Game.UpgradesInStore[i].buy(); return;
     }
    }
   }
  , 1000);
 • アイテムを自動的に購入、なんでも買う(darkred作成)
  setInterval(
   function(){
    for (var i in Game.UpgradesInStore) {
     if (Game.UpgradeInStore[i].clickFunction) {
      Game.UpgradeInStore[i].clickFunction = null;
     }
     if (Game.UpgradesInStore[i].desc.match(/more milk/i) || Game.UpgradesInStore[i].desc.match(/production multiplier/i)) {
      Game.UpgradesInStore[i].buy(); return;
     }
     if (Game.UpgradesInStore[i].name == 'Elder Covenant' ||
       Game.UpgradesInStore[i].name == 'Revoke Elder Covenant' ||
       Game.UpgradesInStore[i].name == 'Elder Pledge') {
      continue;
     }
     if (Game.cookies > Game.UpgradesInStore[i].basePrice * 3) {
      Game.UpgradesInStore[i].buy(); return;
     }
    }
   }
  , 1000);
 • ポップアップ表示OFF;
  Game.prefs.numbers = 0;
  Game.Popup=function(text){};
 • 研究に必要な時間を0にする(darkred作成)
  setInterval(function(){ if (Game.researchT > 0) Game.researchT = 0; }, 1000);
 • GoldenCookie?を自動クリック
  setInterval(function() {
   if (Game.goldenCookie.life > 0) Game.goldenCookie.click();
  }, 100);
 • GoldenCookie?を作成&連射
  setInterval(
   function(){
    for (i = 0; i < 20000; i++) {
     Game.goldenCookie.life = 1;
     Game.goldenCookie.click();
    }
   }
  , 1000);
 • GoldenCookie?の効率を最大化(darkred作成)
  Game.goldenCookie.choose=function()
  {
   if (Game.frenzy <= 0) { return (Game.goldenCookie.wrath > 0) ? 'blood frenzy' : 'frenzy'; }
   else if (Game.clickFrenzy <= 0) { return 'click frenzy'; }
   else { return (Game.goldenCookie.wrath > 0) ? 'multiply cookies' : 'chain cookie'; }
  }
 • オートクッキー連射
  setInterval(function(){
    Game.ClickCookie();
  }, 50);
 • 全部
  Game.prefs.numbers = 0; Game.Popup=function(text){};
  setInterval(function(){
    Game.ClickCookie();
  }, 50);
  setInterval(
   function(){
    for (i = 0; i < 20000; i++) {
     Game.goldenCookie.life = 1;
     Game.goldenCookie.click();
    }
   }
  , 1000);
  setInterval(
   function(){
    var lastObject = Game.ObjectsById[Game.ObjectsById.length - 1];
    if (lastObject.price <= Game.cookies) { lastObject.buy(); return; }
    var maxValue = 0, maxValueObject = null;
    for(i = 0; i < Game.ObjectsById.length; i++) {
     var price = Math.round(Game.ObjectsById[i].price);
     if (Game.ObjectsById[i].amount == 0) {
      if (i == 0) { Game.ObjectsById[i].buy(); return; }
      var pricePrevious = Math.round(Game.ObjectsById[i-1].price);
      if (Game.ObjectsById[i].storedCps / price > Game.ObjectsById[i-1].storedCps * 1.414 / pricePrevious) {
       Game.ObjectsById[i].buy(); return;
      }
      break;
     }
     var value = Game.ObjectsById[i].storedCps / price;
     if (value > maxValue) { maxValue = value; maxValueObject = Game.ObjectsById[i]; }
    }
    if (maxValueObject != null) { maxValueObject.buy(); return; }
   }
  , 200);
  setInterval(
   function(){
    for (var i in Game.UpgradesInStore) {
     if (Game.UpgradesInStore[i].clickFunction) {
      Game.UpgradesInStore[i].clickFunction = null;
     }
     if (Game.UpgradesInStore[i].desc.match(/more milk/i) || Game.UpgradesInStore[i].desc.match(/production multiplier/i)) {
      Game.UpgradesInStore[i].buy(); return;
     }
     if (Game.UpgradesInStore[i].name == 'Elder Covenant' ||
       Game.UpgradesInStore[i].name == 'Revoke Elder Covenant' ||
       Game.UpgradesInStore[i].name == 'Elder Pledge') {
      continue;
     }
     if (Game.cookies > Game.UpgradesInStore[i].basePrice * 3) {
      Game.UpgradesInStore[i].buy(); return;
     }
    }
   }
  , 1000);
  Game.goldenCookie.choose=function()
  {
   if (Game.frenzy <= 0) { return (Game.goldenCookie.wrath > 0) ? 'blood frenzy' : 'frenzy'; }
   else if (Game.clickFrenzy <= 0) { return 'click frenzy'; }
   else { return (Game.goldenCookie.wrath > 0) ? 'multiply cookies' : 'chain cookie'; }
  }
  setInterval(function(){ if (Game.researchT > 0) Game.researchT = 0; }, 1000);

SaveData?

 • 2013/09/21 03:03
  MS4wMzZ8fDEzNzk2ODM5MTUyMzl8MTExMTExfDEuMDU4ODcwMTgwNjc0MTIxM2UrMjY7MS4xNTYwOTkwNTg2Mjg0NzI2ZSsyNzsyNDAyMzE7NDk3Mzg1NzsyLjg0MjkxNTc1NjgxNTMyMWUrMjU7MTg7LTE7LTE7MS43MDE5MzA3NDQyMDM4NDI1ZSsyNjszOzA7MDswOy0xfDM4OCwzODgsMjA4NDcxMTI4MTAwNCwwOzM3NywzNzcsMjg2MjUxMDYxMTUyOCwwOzI5MywyOTMsOTA2Nzg4ODksMDsyOTMsMjkzLDUwNzQ1NTA3OCwwOzI5MywyOTMsMTgxMzU0MzQ3MSwwOzI5MCwyOTAsNDY2MzkzMzg3OCwwOzI4OCwyODgsMTc4MTE3NTQ0NDUsMDsyOTMsMjkzLDMwMjE4MjMwODI2NCwwOzI4MSwyODEsMzc2OTE5ODAwNTU1MSwwOzI3MiwyNzIsMzc1NDEwMzI4NjM5NDIsMDt8NDUwMzU5OTYyNzM3MDQ5NTs0NTAzNTk5NjI3MzcwNDk1OzMzNzc2OTk3MjA1Mjc4NzE7NDUwMzU3Mzc0ODY0NDM1MTsxMDQ4NTc1fDQ1MDM1OTk2MjczNzA0OTU7MTc1OTIxODYwNDQ0MTU%3D%21END%21

トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2013-09-25 (水) 22:21:16 (2511d)